Ostraha budov

Monitoring a zajištění industriálních prostorů, továren, obchodních domů nebo soukromých nemovitostí

Nabízíme nepřetržitou fyzickou ostrahu nemovitostí. V závislosti na velikosti budovy vypracujeme individuální plán, zvolíme optimální počet pracovníků a přiřadíme vhodné bezpečnostně-technické prvky (například kamerový systém, výstražný akustický systém, zásahové vozidlo aj.). Součástí naší práce je také dohled nad vstupem do objektu, evidence zaměstnanců (s namátkovou kontrolou na přítomnost alkoholu, drog a krádeží majetku firmy), přehled o vozidlech v areálu, pravidelné pochůzky po pozemku a v neposlední řadě také prevence narušování bezpečnosti nebo vzniku nežádoucího incidentu (vytipování potencionálních míst, na kterých by mohlo dojít k vniknutí neoprávněných osob či k poškození majetku firmy a zamezení takovým situacím).

Event security

Zaručení bezpečnosti pro sportovní utkání, hudební festivaly, koncerty a jiné veřejné akce o návštěvnosti v desítkách tisíc lidí

Většině lidí se pod pojmem “event security” vybaví představa bandy svalovců ve žlutých vestách, kteří se opírají o zábradlí a s drsnými výrazy vyhlíží, komu by mohli pořádně namlátit, jakmile se něco semele. Je pravda, že to tak v některých případech skutečně funguje. A to je pochopitelně špatně. Účelem naší činnosti není řešení vzniklých problémů hrubou sílou, ale jejich včasná prevence.

Více než 85 % událostí, kterých jsme se jako pořadatelská služba účastnili, proběhlo bez sebemenšího konfliktu. Staráme se o bezproblémové zabezpečení akcí nejrůznějšího charakteru, ať už jde o kulturní nebo sportovní události. Věříme, že hladký průběh je pouze otázkou správného přístupu a zdravé komunikace. Sami si rádi zajdeme na koncert, festival, nebo zafandit svému oblíbenému sportovnímu klubu a proto máme dobrou představu o tom, jak by takové akce měly probíhat i z pohledu návštěvníka. Umožňuje nám to získat odstup a zdravý nadhled. Řadě nepříjemných situací tak dokážeme zcela předejít včasným odhalením hrozícího problému ještě před jeho eskalací. Zároveň ale víme, kdy už je zásah nevyhnutelný.

Napište nám zprávu

Za zeptání nic nedáte. Pošlete nám dotaz nebo rovnou konkrétní poptávku.

Napsat zprávu

VIP security

Poskytování jednorázové i dlouhodobé osobní stráže pro převoz cenin, důležitá obchodní jednání nebo jiné rizikové situace

Svým klientům nabízíme profesionální osobní strážce a to jak pro jednorázovou, tak pro dlouhodobou spolupráci. V rámci naší služby VIP bodyguarding zvládneme zajistit ochranku pro klíčová jednání, obchodní cesty, převoz cenin nebo jiné situace, které mohou představovat eventuální nebezpečí. S klientem dopodrobna zanalyzujeme připravovanou akci, vyhodnotíme její bezpečnostní rizika a na základě toho vystavíme funkční model celé operace. Pro zachování maximálního možného komfortu ještě všechno s klientem několikrát konzultujeme. Stejným způsobem postupujeme i v případě nepřetržité ochrany osob.

Slova našich klientů

Club security

Kompletní servis v rámci zabezpečení nočních podniků, hotelů, restaurací a diskoték jak pro zákazníky a zaměstnance, tak pro váš majetek

Vyhazovač na diskotéce, security u dveří klubu nebo recepční v hotelu bývá zpravidla první člověk, se kterým přichází zákazník do kontaktu. A co si budeme povídat, první dojem je vždy jen jeden a těžko se zpětně napravuje. Hlídání majetku a bezpečí zákazníků i zaměstnanců u nás proto zajišťují strážci, kteří jsou nejen perfektně proškoleni v oblasti řešení krizových situací, ale zároveň disponují reprezentativním vystupováním, skvělými komunikačními dovednostmi a nezlomitelnou psychikou.

Správa majetku

Efektivní nabídka pro bezproblémovou funkci komerčních areálů a nemovitostí se zajištěním služeb jako je úklid, údržba nebo zásobování

Náš facility management představuje komplexní balíček služeb pro firmy. Při správě budov nabízíme plnohodnotný servis, který obsahuje recepční služby, technickou podporu, zabezpečení údržby a další. Jedná se především o provozní, havarijní a servisní činnost a průběžnou kontrolou stavu veškerého zařízení, technické prohlídky, revize, vedení patřičné dokumentace a případně také plánování důležitých investic do nemovitosti.

Obecní stráž

Zcela unikátní služba poskytující obcím moderní, efektivní a dostupnou alternativu městské policie

Poskytujeme dostupnou alternativu k udržování pořádku ve městech a obcích, když není z nějakého důvodu možné využít přímého působení městské či státní policie. Bezpečnostní služba je vždy realizována díky dvoučlenným, profesionálně vyškoleným a motorizovaným patrolám. Kromě prevence kriminality a dohledu nad veřejným prostorem má naše hlídka také za úkol hlídání majetku obce, kontrolu budov a vytipovaných lokalit. Navíc se může starat o dohled u přechodů pro chodce nebo ostrahu škol, sportovišť a parků. Samozřejmostí je také součinnost s obcí při pořádání kulturních a sportovních akcí. Na místě řešíme jakýkoliv přestupek či trestnou činnost, celou událost dokumentujeme a následně předáváme k bezprostřednímu šetření příslušnými orgány.